Čeština Deutsch |

Josef Matušík se mění na YOMAX s.r.o.

S účinností od 1.11.2021 došlo ke vkladu obchodního závodu pana Josefa Matušíka, IČ 106479778 do společnosti YOMAX MACHINERY s.r.o., IČ 09742891 (viz. dokument níže),která bude obchodně zastoupená firmou YOMAX s.r.o.,  IČ 02480859, sídlem Prostřední Bečva 665, 756 56, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, pod vložkou 57979.


Objednávky od 1.11.2021 proto adresujte na:


YOMAX s.r.o.

Prostřední Bečva 665

756 56

IČ 02480859

DIČ CZ02480859


Telefonní kontakty zůstávají stejné. E-mailová komunikace se mění na:


vyroba@yomax.cz– příjem objednávek, poptávek a dotazů ohledně výroby


Veškeré dohody, ujednání a nároky, sjednané termíny zakázek, to vše zůstává zachováno.


Daňové doklady vystavené pod hlavičkou Josefa Matušíka neuhrazené do 31.10.2021 uhraďte bankovním převodem na číslo účtu uvedeném ve faktuře.


V případě jakýchkoliv Vašich dotazů či nejasností s výše uvedeným spojených, nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: kancelar@yomax.cz.


Ujišťujeme Vás, že změna názvu nebude mít žádný vliv na naše obchodní vztahy a hodnoty, kdy kvalita a obchodní integrita pro nás zůstávají prioritou.


Těšíme se na budoucí spolupráci.  

Josef Matušík se mění na YOMAX s.r.o.

Back What we offer