English Deutsch |

Obchodní podmínky

Firma YOMAX s.r.o. obchoduje na základě platného Občanského zákoníku České republiky.

Společnost YOMAX s.r.o., jako dodavatel, si vyhrazuje při jednání, komunikaci a uzavírání veškerých smluvních a závazkových vztahů s odběrateli užití právního řádu České republiky s vyloučením dopadu Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, a s vyloučením užití všeobecných obchodních podmínek odběratele, kdy veškeré smluvní a závazkové vztahy, na jejichž základě společnost YOMAX s.r.o. přebírá závazek k dodání určitého druhu, typu a množství výrobků a zboží na zakázku dle specifikace odběratele, se vždy výhradně a výlučně řídí právním řádem České republiky s vyloučením užití a dopadu Vídeňské úmluvy, zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění. V případě, že odběratel zašle poptávku či objednávku do společnosti YOMAX s.r.o., akceptuje tímto shora uvedené ujednání o volbě rozhodného práva a to, že vždy výhradně a výlučně řídí právním řádem České republiky s vyloučením užití a dopadu Vídeňské úmluvy, zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, kterým se budou řídit veškeré smluvní vztahy mezi společností YOMAX s.r.o. a odběratelem, a to již od počátku předsmluvních jednání o uzavření smluvního závazkového vztahu. Užití ujednání obsažených ve všeobecných či obdobných obchodních podmínkách odběratele, a jiného rozhodného práva třetích zemí a zemí EU dle všeobecných obchodních či obdobných podmínek odběratele, přiložených k poptávce či objednávce, či umístěných, odkazovaných a dostupných v internetové síti a na internetových stránkách odběratele, je výslovně vyloučeno.

Vzhůru Co nabízíme